New ochratoxin A producing species of Aspergillus section Circumdati

JC Frisvad, JM Frank, JAMP Houbraken, AFA Kuijpers, RA Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)23-43
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift50
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit