New Paradigms, Old Hierarchies? Problems and Possibilities for US Empire in a Networked World

G. Scott-Smith, M. Baumgaertel

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    TijdschriftInternational Politics
    StatusGepubliceerd - 2009

    Citeer dit