New paths for modelling freshwater nature futures

Lilith Kramer* (Co-auteur), Sven Teurlincx, Brenda Rashleigh, Annette B. G. Janssen, Jan H. Janse, Kate A. Brauman, Csaba Földesi, Dianneke van Wijk, Lisette N. de Senerpont Domis, Sopan D. Patil, Parinaz Rashidi, Perrine Hamel, James Rising, Wolf M. Mooij, Jan J. Kuiper

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New paths for modelling freshwater nature futures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Social Sciences