New penicillin-producing Penicillium species and an overview of section Chrysogena

J. Houbraken, J.C. Frisvad, K.A. Seifert, D.P. Overy, D.M. Tuthill, J.G. Valdez, R.A. Samson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'New penicillin-producing Penicillium species and an overview of section Chrysogena'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences