New penicillin-producing Penicillium species and an overview of section Chrysogena

J. Houbraken, J.C. Frisvad, K.A. Seifert, D.P. Overy, D.M. Tuthill, J.G. Valdez, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  104 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'New penicillin-producing Penicillium species and an overview of section Chrysogena'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences