New Penicillium and Talaromyces species from honey, pollen and nests of stingless bees

Renan N. Barbosa, Jadson D. P. Bezerra, Cristina M. Souza-Motta, Jens C. Frisvad, Robert A. Samson, Neiva T. Oliveira, Jos Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1883-1912
TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
Volume111
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2018

Citeer dit