New perspectives for data‐supported foresight: The hybrid AI‐expert approach

Amber Geurts, Ralph Gutknecht, Philine Warnke, Arjen Goetheer, Elna Schirrmeister, Babette Bakker, Svetlana Meissner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFUTURES & FORESIGHT SCIENCE
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 jul. 2021

Citeer dit