New Perspectives of the Digitized Correspondence of Constantijn Huygens (1596-1687)

E.C.M. Huysman, A. Leerintveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

357 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)244-258
Aantal pagina's14
TijdschriftDutch Crossing: a journal of Low Countries studies
Volume38
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - nov. 2014

Citeer dit