New Perspectives on Early Modern Dutch Atlantic Slavery and Slave Trade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit