New Perspectives on Early Modern Dutch Atlantic Slavery and Slave Trade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-16
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit