New Perspectives on Global Labour History. Introduction

C. De Vito

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-29
Aantal pagina's23
TijdschriftWorkers of the World
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit