New record of Aureobasidium mangrovei from plant debris in the Sultanate of Oman

Sybren de Hoog, Abdullah Al-Hatmi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftCZECH MYCOLOGY
Volume71
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 dec 2019

Citeer dit