New records of Cylindrocladium and Cylindrocladiella spp. in South Africa

P.W. Crous, A.J.L. Phillips, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  259 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)302-305
  TijdschriftPlant Pathology
  Volume42
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit