NEW RESEARCH PERSPECTIVES FOR THE HUMANITIES

P. Alkhoven, P.K. Doorn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-48
Aantal pagina's14
TijdschriftInternational Journal of Humanities and Arts Computing
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit