New section and species in Talaromyces

Bing-Da Sun, Amanda J Chen, Jos Houbraken, Jens C Frisvad, Wen-Ping Wu, Hai-Lei Wei, Yu-Guang Zhou, Xian-Zhi Jiang, Robert A Samson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New section and species in Talaromyces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences