New species and records of Bipolaris and Curvularia from Thailand

Yasmina Marin-Felix, C Senwanna, Ratchadawan Cheewangkoon, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

59 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New species and records of Bipolaris and Curvularia from Thailand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences