New species, hyper-diversity and potential importance of Calonectria spp. from Eucalyptus in South China

L. Lombard, S. F. Chen, X. Mou, X. D. Zhou, P. W. Crous, M. J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)151-188
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume80
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt 2015

  Citeer dit