New species in Aspergillus section Terrei

R.A. Samson, S.W. Peterson, J.C. Frisvad, J. Varga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)39-55
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift69
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit