New species in Aspergillus section Usti and an overview of Aspergillus section Cavernicolarum

Bing Da Sun, Jos Houbraken, Jens C. Frisvad, Xian Zhi Jiang, Amanda Juan Chen, Robert A. Samson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5401-5416
TijdschriftInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
Volume70
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2020

Citeer dit