New species of Anthostomella on fynbos, with a key to the genus in South Africa

S. Lee, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)360-370
  TijdschriftMycological Research
  Volume107
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit