New species of Cylindrocladiella from plantation soils in South-East Asia

Nam Q. Pham, Irene Barnes, ShuaiFei Chen, Thu Q. Pham, Lorenzo Lombard, Pedro W. Crous, Michael J. Wingfield

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New species of Cylindrocladiella from plantation soils in South-East Asia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology