New species of hyphomycetes associated with Eucalyptus

P.W. Crous, W.B. Kendrick, A.C. Alfenas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  261 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)286-290
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume63
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit