New Species of Madurella, Causative Agents of Black-Grain Mycetoma

G Sybren de Hoog, Anne D van Diepeningen, El-Sheikh Mahgoub, Wendy W J van de Sande

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'New Species of Madurella, Causative Agents of Black-Grain Mycetoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences