New species of Pseudocercospora, Ramularia and Stenella (cercosporoid hyphomycetes)

U. Braun, P.W. Crous, [No Value] Kamal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)197-208
  TijdschriftMycological Progress
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit