New species of Septoria associated with leaf spot diseases in Iran

Mounes Bakhshi, Mahdi Arzanlou, Rasoul Zare, Johannes Z. Groenewald, Pedro W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New species of Septoria associated with leaf spot diseases in Iran'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences