New taxa in Aspergillus section Usti

R.A. Samson, J. Varga, M. Meijer, J.C. Frisvad

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)81-97
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift69
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit