New taxa of Neosartorya and Aspergillus in Aspergillus section Fumigati.

S.B. Hong, H.D. Shin, J. Hong, J.C. Frisvad, P.V. Nielsen, J. Varga, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-98
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume93
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit