New tools for studying osteoarthritis genetics in zebrafish

R.E. Mitchell, L.F. Huitema, R.E. Skinner, L.H. Brunt, C. Severn, S. Schulte-Merker, C.L. Hammond

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New tools for studying osteoarthritis genetics in zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science