New Turning Points in Southeast Asian History: Re-writing Southeast Asian Chronologies from Within

Bart Luttikhuis, Arnout van der Meer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-83
TijdschriftTRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit