New urban middle classes in colonial Java

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume173
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit