New urban middle classes in colonial Java: Children of the colonial state and ancestors of a future nation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)439-441
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume172
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit