Nieuwkomers in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw' [Newcomers in the Netherlands in the first half of the 19th century

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageNewcomers in the Netherlands in the first half of the 19th century
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)257-280
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit