News from the FungiThek - a collection of isolates of rare invasive fungal infections

A. Hamprecht, M. Vehreschild, W.J. Heinz, G. Fischer, S. de Hoog, J.J. Vehreschild, O.A. Cornely, I.E.W.G. Fungiscope

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)45-45
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit