Next Generation Sequencing: problems and opportunities for next generation studies of microbial communities in food and food industry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)62
Aantal pagina's67
TijdschriftCurrent Opinion in Food Science
DOI's
StatusGepubliceerd - okt 2017

Citeer dit