NFATc2 is a necessary mediator of calcineurin-dependent cardiac hypertrophy and heart failure.

M. Bourajjaj, A.S. Armand, P.A. Da Costa Martins, B. Weijts, R. van der Nagel, S. Heeneman, X.H. Wehrens, L.J. de Windt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'NFATc2 is a necessary mediator of calcineurin-dependent cardiac hypertrophy and heart failure.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds