NG2 cells, a new trail for Alzheimer's disease mechanisms?

H.M. Nielsen, D. Ek, U. Avdic, C. Orbjorn, O. Hansson, I. Huitinga, R. Veerhuis, A.J.M. Rozemuller, A. Brun, L. Minthon, M. Wennstrom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftActa neuropathologica communications
Volume1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit