NIDI data advisor final report and guidelines for sustainable data archiving

W.G.F. Groenewold, H.A.G. de Valk, A.C. Liefbroer

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Mijlpalentype toekennendata report
UitgeverNIDI/KNAW/RUG
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit