NIDI scenario. Strong population decline in China

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

50 Downloads (Pure)

Samenvatting

United Nations projections assume that by the end of this century one third of the world population will live in India, China or Nigeria. While population growth in India will slow down and the population size of China will decline, population growth in Nigeria will accelerate. A new NIDI scenario projects less population growth in Nigeria and sharp population decline in China.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'NIDI scenario. Strong population decline in China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit