NIDI voorspelt bevolkingskrimp in China en groei in India en Nigeria

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

24 Downloads (Pure)

Samenvatting

Volgens de Verenigde Naties zal aan het einde van deze eeuw een derde van de
wereldbevolking in India, China of Nigeria wonen. Terwijl de bevolking van India
en China in de tweede helft van de eeuw zal krimpen, zal die van Nigeria juist
heel sterk toenemen. Hoe zeker is deze prognose? Een alternatief NIDI-scenario
laat een andere ontwikkeling zien.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit