Nieuw elan voor 75-jarige Fryske Akademy. Interview door Maria del Grosso

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)36-37
Aantal pagina's3
TijdschriftLeeuwarder Courant
StatusGepubliceerd - 05 sep. 2013

Citeer dit