Nieuw klassieke begrotingsprincipes: Theorie en toepassing Maandschrift Economie.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)421-430
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandschrift Economie
Volume56
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 01 feb. 1992

Citeer dit