Nieuw maar vertrouwd. Migranteninterieurs, sociale klasse en etniciteit

H.C. Dibbits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

530 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)143-159
TijdschriftSociologie
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit