Nieuw onderzoek onder Joden in Nederland: continuïteit en verandering

H. van Solinge, C.S. van Praag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

In 1999 werd een groot onderzoek uitgevoerd onder Joden in Nederland. Voor het eerst kon er op basis van een mondelinge enquete, waaraan meer dan 1.000 respondenten meewerkten, een min of meer representatief beeld worden gegeven van de Joden in Nederland en hun binding met het Jodendom. Een nieuw onderzoek uit 2009 bouwt daarop voort. De oorspronkelijke steekproef werd aangevuld met leden van de volgende generatie. De overdracht van de Joodse binding van ouders op kinderen en de Joodse binding van jongeren vormen dan ook belangrijke onderwerpen in dit onderzoek.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume26
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit