Nieuwe eenzaamheid: wat kan ik eraan doen?: de start van de Coalitie Erbij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Coalitie Erbij: de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid is gestart.De leden zijn: Nationale Vereniging De Zonnebloem, Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, Leger des Heils, Mezzo, Nationaal Ouderenfonds, Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland, FORUM, Raad van Kerken in Nederland, Sensoor Nederland, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO), Fonds Psychische Gezondheid en KPMG. Het doel is gezamenlijk de eenzaamheid aan te pakken.De Coalitie Erbij wil haar doel bereiken door het bevorderen van bewustwording bij overheid en publiek, gezamenlijk onderzoek en praktijkgerichte samenwerking.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)100-101
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit