Nieuwe EU-lidstaten vergrijzen het sterkst

R.F. van der Erf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

36 Downloads (Pure)

Samenvatting

De bevolking in de Europese Unie groeit nog altijd heel langzaam, maar niet in alle lidstaten.In sommige landen loopt de bevolkingsomvang terug,in andere neemt deze nog flink toe.Eurostat,het statistische bureau van de Unie, verwacht in haar laatste bevolkingsprognose dat de EU-bevolking nog tot rond 2035 door zal groeien.Vooral in de meeste nieuwe lidstaten zal er echter sprake zijn van een forse daling.Deze gaat gepaard met een sterke vergrijzing.Hier worden de ontwikkelingen gedurende de eerste jaren van dit millennium geschetst.Daarna wordt ingegaan op de genoemde prognose en op de belangrijkste daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit