Nieuwe literatuur over het proces van de tempeliers (1307-1314 [Review of: J. Burgtorf (2010) The Debate on the Trial of the Templars (1307-1314)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Tijdschriftwww.contactgroepsignum.eu
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit