Nieuwe literatuur over het proces van de tempeliers (1307-1314) [Review of: J Burgtorf (2010) The Debate on the Trial of the Templars (1307-1314)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)245-254
TijdschriftMilitiae Christi: Handelingen van de Vereniging voor de Studie over de Tempeliers en de Hospitaalridders
Volume1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit