Nieuwe media, nieuwe genres

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

233 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-3
TijdschriftNRC Handelsblad
VolumeWetenschapsbijlage
StatusGepubliceerd - 16 nov 2013

Citeer dit