Nieuwe media, nieuwe genres

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

423 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-3
TijdschriftNRC Handelsblad
VolumeWetenschapsbijlage
StatusGepubliceerd - 16 nov. 2013

Citeer dit