Nieuwe tinten grijs?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

79 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nu de omvangrijke naoorlogse geboortegeneraties de pensioenleeftijd bereiken, zijn we ons in rap tempo op een grijzere bevolking aan het voorbereiden. Dit geldt vooral als het gaat om de betaalbaarheid van de pensioenen, de kosten van de zorg en de krimp van de beroepsbevolking. Maar is Nederland wel zo grijs als we vaak denken?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Keywords

  • geboortegeneratie
  • pensioenleefijd
  • pensioen
  • betaalbaarheid
  • bevolkingskrimp
  • zorgkosten
  • vergrijzing
  • Nederland

Citeer dit