Nieuwe tinten grijs?

N.L. van der Gaag, J.A.A. de Beer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Nu de omvangrijke naoorlogse geboortegeneraties de pensioenleeftijd bereiken, zijn we ons in rap tempo op een grijzere bevolking aan het voorbereiden. Maar is Nederland wel zo grijs als we vaak denken? Dat het aandeel 65-plussers de afgelopen jaren flink is toegenomen en de komende decennia nog verder zal groeien, staat buiten kijf, maar is dit wel een goede maatstaf voor de vergrijzing?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-18
TijdschriftPensioen Bestuur & Management
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Keywords

  • vergrijzing
  • geboortegeneratie

Citeer dit